Rick Koster

Trainer, coach en spreker op het gebied van persoonlijke kracht en invloed

Rick Koster is als opgeleid neurobioloog gefascineerd door menselijk gedrag. Rick kijkt, luistert en voelt op plekken waar mensen bij elkaar komen. In vergaderingen, op de werkvloer en in samenwerking in teams. De ‘bril’ waardoor Rick kijkt is gevoed door zijn jarenlange ervaring als internationale trainer in persoonlijke communicatie, teamontwikkeling en leiderschap. En door zijn expertise in (non-) verbale communicatie, beïnvloeding, creativiteit en groepsdynamiek.

JOhan Berends

OR-coach, Metamorfase

JOhan is een pragmatische bedrijfskundige met zijn eigen trainingsbureau Metamorfase. Hij heeft jarenlange ervaring in tal van ondernemingsraden in de profit en non-profit. Zijn aanpak is kort gezegd: gedegen Analyse, Methodisch weergeven, het Beeld compleet en dan een Visie verwoorden en die spectaculair Presenteren. Als OR-coach ontwikkelt JOhan zijn eigen materialen. Die zijn alle in de praktijk getoetst en worden veelvuldig toegepast door ondernemingsraden, HR en directies. Naast zijn training, coaching en advisering van ondernemingsraden is JOhan beheerder van het platform WORonline.

Joost van Mierlo

Advocaat, De Voort Advocaten

Joost van Mierlo combineert inmiddels meer dan 25 jaar praktijkervaring als advocaat met onderzoek op het gebied van medezeggenschap. In 2013 promoveerde hij op een proefschrift over de samenloop van medezeggenschaps- en ondernemingsrecht. Joost publiceert met grote regelmaat in diverse tijdschriften, waaronder OR Magazine; hij is vaste columnist bij ORnet; hij geeft talloze cursussen en trainingen aan OR-en; en hij is met grote regelmaat spreker op congressen. Kortom, Joost is een erkend specialist en dus een veel gevraagd adviseur wanneer het gaat om ingewikkelde WOR-besluiten.

Justine Feitsma  

MZ lab FNV

Justine Feitsma heeft University College Roosevelt in Middelburg gevolgd en daarna een master in politieke geschiedenis aan de UU afgerond. Ze is werkzaam geweest voor communicatie- en lobbybureau Smart&Able waarna zij in 2016 ging werken als projectleider bij CNV Jongeren. Ze is projectleider van het team Jong & Arbeidsmarkt en voert projecten uit om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te versterken. Ze ontwikkelt projecten op thema’s zoals pensioen, medezeggenschap en werkstress.  

Stef Soons

Trainer adviseur en bemiddelaar 

Stef is gespecialiseerd in het trainen van medezeggenschapsorganen. Stef laat de mens groeien en heeft de kwaliteit om middels ‘toegankelijke’ feedback mensen te inspireren tot het experimenteren met ander gedrag en daarmee veranderingen in gang te zetten en het verleiden om zich verder te ontwikkelen. Stef is de mede-bedenker van het Breinkoken en de Pi&E (persoonlijke inzetbaarheid en effectiviteit). Stef regelmatig blogs zowel over zijn persoonlijke ervaringen als tips en trucs voor mede-zeggenschap. Zijn streven is de mede-zeggenschap te professionaliseren binnen een totale organisatie waarbij de OR een stimulerende, regisserende en inhoudelijke rol moet spelen. 

Michael Oskam

Trainer & organisatieadviseur, adviseur medezeggenschap 

Michael is organisatiepsycholoog die ruim 10 jaar zijn eigen adviesbureau heeft. Als psycholoog richt hij zich altijd op de mensen en de interactie tussen mensen. Hij is adviseur en trainer en in vrijwel al zijn activiteiten maakt hij gebruik van (elementen van) Clean Language. Michael is analytisch sterk en weet zaken constructief kritisch en met humor te brengen.

Peter Passenier

Journalist

Peter is journalist. De afgelopen 20 jaar schreef hij veel boeken en artikelen, en bovendien was hij jarenlang eindredacteur van vakbladen. In die tijd ontdekte hij iets vreemds: de artikelen van vakspecialisten waren vaak vrij saai – maar dat gold absoluut niet voor de schrijvers zelf. Integendeel: als die hun tekst over de telefoon toelichtten, kwamen ze vaak met de mooiste verhalen. Met hun artikel deden ze zichzelf dus te kort. Daarom ontwikkelde Peter een nieuwe schrijfmethode, en verzorgt hij nu schrijftrainingen. 

Jaap Harmsen

Senior consultant, Pensioen Perspectief

Jaap Harmsen heeft een grote ervaring in het adviseren van ondernemingsraden m.b.t. pensioen. Daarnaast spreekt Jaap veel op OR congressen en geeft hij vaak workshops aan OR’n. Jaap weet de theorie goed naar de eigen praktijk van de OR te vertalen. Dat doet hij met een kwinkslag. Pensioen is niet saai, en bij Jaap al helemaal niet.

Drs. Dick Onvlee

Senior trainer, adviseur en coach

Dick is senior trainer, adviseur en coach bij Cintea en heeft jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van or'en. Hij begeleidt or’en en bestuurders bij conflicten en het zoeken naar een constructieve overlegrelatie. OR’en spreken in hun feedback vaak hun waardering uit over zijn rustige, inspirerende en betrokken werkwijze, die hen motiveert om met (nieuwe) energie aan de slag te gaan! Hij is gecertificeerd MZ-trainer/coach, Master NLP, gecertificeerd Belbin teamtrainer en systeemdenker. Hij is aangesloten bij Cintea, redactielid van Toolkit Medezeggenschap en auteur van OR en onderhandelen beide uitgaven van Vakmedianet.  

Hij heeft ervaring in verschillende branches zoals de zorg, commerciële dienstverlening, industrie en ICT. Dit maakt dat hij kennis en ervaring heeft met veel verschillende medezeggenschapscontexten en -praktijken binnen diverse organisatieculturen.  

 

Martijn Vaessen 

Sprengers Advocaten

Martijn Vaessen is zich al sedert haar studie bezig met het medezeggenschapsrecht. Niet alleen in theorie maar ook in de praktijk. Zij was lid van de ondernemingsraad en Arbo-commissie van het Concertgebouw. Inmiddels adviseert ze al 20 jaar met veel plezier ondernemingsraden als advocaat bij Sprengers advocaten

Rudi van der Stege 

Sprengers Advocaten

Sinds 1991 ben ik advocaat bij Sprengers Advocaten, daarvoor het Advokatenkollektief geheten. Ik ben gespecialiseerd in medezeggenschapsrecht, individueel en collectief arbeidsrecht, en het pensioenrecht. Bijzondere expertise heb ik op het gebied van het collectieve actierecht, waaronder het stakingsrecht. 

Mijn carrière begon ik in 1987 bij een buro voor rechtshulp, waar ik van vele verschillende cliënten juridische vragen voorgelegd kreeg. Mijn huidige clientèle is nog steeds divers, maar vooral adviseer ik ondernemingsraden. Zo nodig treed ik op in gerechtelijke procedures. Veel kennis heb ik van organisaties die zich bezighouden met het (openbaar) vervoer. 

In mijn werk probeer ik ervoor te zorgen dat in arbeidsverhoudingen de positie en de belangen van werknemers middels medezeggenschap meer nadruk krijgen. Ik zie het regelmatig: omvangrijke dossiers. Maar de rechtsvraag in een gemiddeld juridisch geschil moet in twee volzinnen samen te vatten zijn. Graag ga ik voor mijn cliënten effectief op zoek naar die kern. Ik ben ervan overtuigd – en hoor dit ook van cliënten – dat advies en bijstand kwalitatief beter worden naarmate die gegeven worden door advocaten met specialistische kennis en ervaring. 

 

mr. Ismail Güveç

Beleidsmedewerker/plv. secretaris Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen 

Ismail Güveç heeft na jarenlang als toezichthouder gewerkt te hebben  
ervaring opgedaan op het gebied van klachtenbehandeling. Daarnaast ondersteunt hij het SER-secretariaat op het gebied van medezeggenschap

Kyra Keybets

Senior Beleidsmedewerker/secretaris  Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen 

Kyra Keybets houdt zich bij de SER bezig met vraagstukken rondom medezeggenschap en is secretaris van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.

Gertjan Schuiling

Organisatieadviseur bij  Thierry & Schuiling

Gertjan Schuiling werkt als organisatieadviseur, eerst bij Twynstra Gudde, toen tien jaar Gist-brocades en DSM, nu bij Thierry & Schuiling. Sinds 2016 is Gertjan tevens programmadirecteur actieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij leidt daar twee leergangen, één voor veranderaars en één voor praktijkgerichte onderzoekers. 

Maaike de Jong

Advocaat  bij  Workx advocaten 

Maaike is advocaat sinds 2003. Haar hart ligt bij het arbeidsrecht. Zij is ook enige tijd werkzaam geweest binnen de fusie en overnamepraktijk. Dit komt goed van pas bij vragen op het snijvlak tussen arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Daarnaast is zij actief als mediator in arbeidsrechtelijke kwesties. Maaike en Bas adviseren regelmatig en met veel plezier over medezeggenschap, zowel aan de kant van de ondernemer als de ondernemingsraad.   

Bas den Ridder

Advocaat  bij  Workx advocaten

Bas is in 2006 als advocaat begonnen. Bas houdt zich bezig met alle facetten van het arbeidsrecht. De focus gaat daarbij uit naar het adviseren en procederen in individuele ontslagzaken, klokkenluiderzaken en het begeleiden van reorganisaties en adviseren bij overnames en fusies. Maaike en Bas adviseren regelmatig en met veel plezier over medezeggenschap, zowel aan de kant van de ondernemer als de ondernemingsraad. 

Tineke Visser

Ondernemingsraad trainer, adviseur

Tineke Visser  is eigenaar van TienOpleidingen en is een zeer ervaren ondernemingsraad trainer/adviseur, met ruim 15 jaar medezeggenschapservaring. Zij is tevens docent communicatieve management vaardigheden aan de Haagse Hoge School.  

Ook is zij werkzaam voor de commissie SCOOR/RZMO die zich inzet voor de certificering kwalitatief hoogwaardige scholing en ontwikkeling van or- trainers op HBO/WO niveau en verzorgt zij gecertificeerde VASMO trainingen voor ambtelijk secretarissen op gebied van scholing en scholingsplannen. Zij publiceert regelmatig o.a. voor Vakmedianet