Jan-Henk Bouman

Trendverkenner, Ondernemer en Aanjager
 

Wim van Rooijen

Trendverkenner, Ondernemer en Innovatieversneller
Jan-Henk Bouman en Wim van Rooijen vormen samen de Fountainheads. Een duo trendverkenners die niets liever doen dan verhalen maken en verhalen delen om mensen prettig ongerust achter te laten. De wereld verandert exponentieel en voor heel veel organisaties en professionals is het nagenoeg onmogelijk om trends binnen het vakgebied bij te houden, laat staan daarbuiten. Dat is wat de Fountainheads doen. Met een zaklamp verlichten ze op de donkere, onbekende plaatsen om mensen wakker te schudden, kom in beweging!

Joost van Mierlo

Advocaat, De Voort Advocaten

Joost van Mierlo combineert inmiddels meer dan 25 jaar praktijkervaring als advocaat met onderzoek op het gebied van medezeggenschap. In 2013 promoveerde hij op een proefschrift over de samenloop van medezeggenschaps- en ondernemingsrecht. Joost publiceert met grote regelmaat in diverse tijdschriften, waaronder OR Magazine; hij is vaste columnist bij ORnet; hij geeft talloze cursussen en trainingen aan OR-en; en hij is met grote regelmaat spreker op congressen. Kortom, Joost is een erkend specialist en dus een veel gevraagd adviseur wanneer het gaat om ingewikkelde WOR-besluiten.

Justine Feitsma  

MZ projecten CNV Jongeren

Justine Feitsma heeft University College Roosevelt in Middelburg gevolgd en daarna een master in politieke geschiedenis aan de UU afgerond. Ze is werkzaam geweest voor communicatie- en lobbybureau Smart&Able waarna zij in 2016 ging werken als projectleider bij CNV Jongeren. Ze heeft een flinke dosis ervaring als projectleider van het team Jong & Arbeidsmarkt en voert projecten uit om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te versterken. Ze ontwikkelt projecten op thema’s zoals pensioen, medezeggenschap en werkstress. Per 15 oktober 2020 is zij voorzitter van CNV Jongeren.

Stef Soons

Trainer adviseur en bemiddelaar 

Stef is gespecialiseerd in het trainen van medezeggenschapsorganen. Stef laat de mens groeien en heeft de kwaliteit om middels ‘toegankelijke’ feedback mensen te inspireren tot het experimenteren met ander gedrag en daarmee veranderingen in gang te zetten en ze te verleiden om zich verder te ontwikkelen. Stef is de mede-bedenker van het Breinkoken en de Pi&E (persoonlijke inzetbaarheid en effectiviteit). Stef schrijft regelmatig blogs, zowel over zijn persoonlijke ervaringen als tips en trucs voor medezeggenschap. Zijn streven is de medezeggenschap te professionaliseren binnen een totale organisatie waarbij de OR een stimulerende, regisserende en inhoudelijke rol moet spelen. 

Michael Oskam

Trainer & organisatieadviseur, adviseur medezeggenschap 

Michael is een organisatiepsycholoog die ruim 10 jaar zijn eigen adviesbureau heeft. Als psycholoog richt hij zich altijd op de mensen en de interactie tussen mensen. Hij is adviseur en trainer en in vrijwel al zijn activiteiten maakt hij gebruik van (elementen van) Clean Language. Michael is analytisch sterk en weet zaken constructief kritisch en met humor te brengen.

Peter Passenier

Journalist

Peter is journalist. De afgelopen 20 jaar schreef hij veel boeken en artikelen, en bovendien was hij jarenlang eindredacteur van vakbladen. In die tijd ontdekte hij iets vreemds: de artikelen van vakspecialisten waren vaak vrij saai – maar dat gold absoluut niet voor de schrijvers zelf. Integendeel: als die hun tekst over de telefoon toelichtten, kwamen ze vaak met de mooiste verhalen. Met hun artikel deden ze zichzelf dus te kort. Daarom ontwikkelde Peter een nieuwe schrijfmethode, en verzorgt hij nu schrijftrainingen. 

Drs. Dick Onvlee

Senior trainer, adviseur en coach

Dick is senior trainer, adviseur en coach bij Cintea en heeft jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van or'en. Hij begeleidt or’en en bestuurders bij conflicten en het zoeken naar een constructieve overlegrelatie. OR’en spreken in hun feedback vaak hun waardering uit over zijn rustige, inspirerende en betrokken werkwijze, die hen motiveert om met (nieuwe) energie aan de slag te gaan! Hij is gecertificeerd MZ-trainer/coach, Master NLP, gecertificeerd Belbin teamtrainer en systeemdenker. Hij is aangesloten bij Cintea, redactielid van Toolkit Medezeggenschap en auteur van OR en onderhandelen beide uitgaven van Vakmedianet.  

Hij heeft ervaring in verschillende branches zoals de zorg, commerciële dienstverlening, industrie en ICT. Dit maakt dat hij kennis en ervaring heeft met veel verschillende medezeggenschapscontexten en -praktijken binnen diverse organisatieculturen.  

 

Martijn Vaessen 

Sprengers Advocaten

Martijn Vaessen is al sinds haar studie bezig met het medezeggenschapsrecht. Niet alleen in theorie maar ook in de praktijk. Zij was lid van de ondernemingsraad en Arbo-commissie van het Concertgebouw. Inmiddels adviseert ze al 20 jaar met veel plezier ondernemingsraden als advocaat bij Sprengers advocaten

Rudi van der Stege 

Sprengers Advocaten

Sinds 1991 ben ik advocaat bij Sprengers Advocaten, daarvoor het Advokatenkollektief geheten. Ik ben gespecialiseerd in medezeggenschapsrecht, individueel en collectief arbeidsrecht, en het pensioenrecht. Bijzondere expertise heb ik op het gebied van het collectieve actierecht, waaronder het stakingsrecht. 

Mijn carrière begon ik in 1987 bij een buro voor rechtshulp, waar ik van vele verschillende cliënten juridische vragen voorgelegd kreeg. Mijn huidige clientèle is nog steeds divers, maar vooral adviseer ik ondernemingsraden. Zo nodig treed ik op in gerechtelijke procedures. Veel kennis heb ik van organisaties die zich bezighouden met het (openbaar) vervoer. 

In mijn werk probeer ik ervoor te zorgen dat in arbeidsverhoudingen de positie en de belangen van werknemers middels medezeggenschap meer nadruk krijgen. Ik zie het regelmatig: omvangrijke dossiers. Maar de rechtsvraag in een gemiddeld juridisch geschil moet in twee volzinnen samen te vatten zijn. Graag ga ik voor mijn cliënten effectief op zoek naar die kern. Ik ben ervan overtuigd – en hoor dit ook van cliënten – dat advies en bijstand kwalitatief beter worden naarmate die gegeven worden door advocaten met specialistische kennis en ervaring. 

 

mr. Ismail Güveç

Beleidsmedewerker/plv. secretaris Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen 

Ismail Güveç heeft na jarenlang als toezichthouder gewerkt te hebben  
ervaring opgedaan op het gebied van klachtenbehandeling. Daarnaast ondersteunt hij het SER-secretariaat op het gebied van medezeggenschap

Kyra Keybets

Senior Beleidsmedewerker/secretaris  Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen 

Kyra Keybets houdt zich bij de SER bezig met vraagstukken rondom medezeggenschap en is secretaris van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.

Gertjan Schuiling

Organisatieadviseur bij  Thierry & Schuiling

Gertjan Schuiling werkt als organisatieadviseur, eerst bij Twynstra Gudde, toen tien jaar Gist-brocades en DSM, nu bij Thierry & Schuiling. Sinds 2016 is Gertjan tevens programmadirecteur actieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij leidt daar twee leergangen, één voor veranderaars en één voor praktijkgerichte onderzoekers. 

Tineke Visser

Ondernemingsraad trainer, adviseur bij TienOpleidingen

Tineke Visser  is eigenaar van TienOpleidingen en is een zeer ervaren ondernemingsraad trainer/adviseur, met ruim 15 jaar medezeggenschapservaring. Zij is tevens docent communicatieve management vaardigheden aan de Haagse Hoge School.  

Ook is zij werkzaam voor de commissie SCOOR/RZMO die zich inzet voor de certificering kwalitatief hoogwaardige scholing en ontwikkeling van or- trainers op HBO/WO niveau en verzorgt zij gecertificeerde VASMO trainingen voor ambtelijk secretarissen op gebied van scholing en scholingsplannen. Zij publiceert regelmatig o.a. voor Vakmedianet

Alain Camonier

Advocaat, Partner bij Pallas Advocaten

Alain is al meer dan 20 jaar advocaat en medeoprichter van Pallas Advocaten. Alain is gespecialiseerd in onder meer grensoverschrijdend arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Daarnaast publiceert Alain geregeld over diverse arbeidsrechtelijke en medezegenschapsrechtelijke onderwerpen en is hij o.a. medeauteur van de Praktijkgids Arbeidsrecht Alain is docent Internationaal Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 

Julien Blok

Advocaat bij Pallas Advocaten

Julien is sinds 2011 advocaat en vanaf het begin gespecialiseerd in het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Julien staat zowel ondernemingsraden bij, als (internationale) werkgevers. Julien adviseert meerdere ondernemingsraden in trajecten betreffende reorganisaties en bedrijfsverplaatsingen. 

Dr. Job Hoogendoorn

Partner Erasmus OR Centre, Erasmus Universiteit, Rotterdam.

Dr. Job Hoogendoorn is als partner verbonden aan het Erasmus OR Center,  Erasmus Universiteit. Job werkt hier sinds 2014. Daarvoor werkte hij in HR-functies in Nederland en in het buitenland. Ook was hij langdurig betrokken bij de Rotterdam School of Management als Hoofddocent HRM en als Directeur van de Parttime Opleiding Bedrijfskunde (MScBA). Hiernaast vervulde hij commissariaten bij grote ondernemingen. 

Rob Haas

Eigenaar Orange Field 

Rob de Haas is een veranderdenker en –doener. Als internationale autoriteit op het gebied van creatief denken en vergadereffectiviteit heeft hij wereldwijd meer dan 25.000 mensen getraind. Rob is de auteur van ‘Ongewoon Goed Vergaderen’ (Business Contact 2015) en co-auteur van het boek ‘The science of happiness’ dat eind 2020 in de VS verschijnt.  Hij is de bedenker van de Meeting Design Cards (©), ontwerpkaarten waarmee iedereen elk type vergadering kan ontwerpen. 

Isaäk Mol

Isaäk Mol is adviseur en trainer bij Komeet - training, coaching en advies

Isaäk Mol werkt al ruim 25 jaar als trainer en adviseur voor ondernemingsraden en heeft zelf ook ervaring als OR-voorzitter én als manager en MT-lid. In zijn werk zoekt Isaäk altijd naar manieren waarop de OR in verbinding kan blijven met de bestuurder en juist zo invloed en impact realiseert. Daarnaast is hij auteur van inmiddels meer dan 100 artikelen in vaktijdschriften en boeken over Spreken, Leren en Veranderen met Impact. Hij is auteur van de publicatie ‘Inclusie’, in de reeks Sociaal Beleid Thema.

Saskia Reijnen

Senior adviseur en procesbegeleider

Saskia Reijnen is al meer dan 15 jaar werkzaam als senior-adviseur en procesbegeleider voor ondernemingsraden in de zorg. Zij schrijft over belangrijke thema’s zoals zelforganisatie, leiderschap en de veranderende rol van de OR zelf. Daarnaast is zij auteur van het boek ‘invloed op zelfsturing’ (Vakmedianet, 2015) Het afgelopen jaar deed zij onderzoek naar de ontwikkeling van leiderschap in de wijkteams Zij werkt sinds 2011 vanuit haar eigen bureau, pinq.

Erik Riet

Trainer/adviseur | Loof trainingen

Erik Riet begeleidt als trainer/adviseur or-leden en -teams. De or kan de organisatie versterken; wat goed is voor zowel de onderneming als de medewerkers. Als trainer ziet hij het als een uitdaging op deze manier bij te dragen aan de ontwikkeling van gezonde organisaties. Erik heeft in Groningen bedrijfskunde gestudeerd, waarna hij zich heeft gespecialiseerd in het coachen en trainen van young professionals.

Mark Zwijnenburg

Trainer/adviseur | Loof trainingen

Mark is een ervaren trainer/adviseur voor teams en medezeggenschapsraden. Hij is altijd op zoek naar verrassende invalshoeken, maar ook trainingen en adviezen die resultaat opleveren. Mark is opgeleid als leraar Nederlands en bedrijfskundige. Na 30 jaar ervaring in grote en kleine organisaties in uitgeverij, is hij sinds zes jaar werkzaam bij Loof.

Pascal Wegman

Pensioenadviseur | Hallo OR

Pascal heeft 11 jaar ervaring als pensioenadviseur met het adviseren van werkgevers en ondernemersraden. Het geven van handelingsperspectief én vertrouwen aan de OR staat bij Pascal centraal in zijn aanpak. 

Hallo OR, helpt ondernemingsraden om o.a. het pensioendossier, en het Pensioenakkoord in het bijzonder, beter te begrijpen. Zij zijn adviseurs voor medezeggenschapsraden en begeleiden, leggen uit, geven (online) training en klankborden met raden zodra de werkgever het voornemen heeft om een wijziging aan te brengen dat de achterban raakt. 

Frank Verschuren

Actuaris | Hallo OR

Frank is actuaris en heeft meer dan 30 jaar ervaring in het adviseren over pensioenen. Eenvoud en pragmatisme vormen zijn handelsmerk, waarbij complexe zaken zeer simpel uitleggen hem energie geeft. 

Hallo OR, helpt ondernemingsraden om o.a. het pensioendossier, en het Pensioenakkoord in het bijzonder, beter te begrijpen. Zij zijn adviseurs voor medezeggenschapsraden en begeleiden, leggen uit, geven (online) training en klankborden met raden zodra de werkgever het voornemen heeft om een wijziging aan te brengen dat de achterban raakt. 

Renée Huijsmans

Advocaat | De Clercq Advocaten Notariaat

Renée Huijsmans heeft zich binnen het arbeidsrecht gespecialiseerd op diverse deelgebieden, zoals medezeggenschap, reorganisaties en individueel en collectief ontslag. In 2015 rondde ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen met succes de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht af. 

Rick van Herk

Advocaat | De Clercq Advocaten Notariaat

Rick van Herk begeleidt werkgevers en ondernemingsraden met oprechte aandacht en zorg voor hun belangen door de wondere wereld van het arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht. Cliënten kunnen erop vertrouwen dat Ricks adviezen niet alleen juridisch correct zijn, maar boven alles praktisch – en dus uitvoerbaar – zijn ingestoken.

 

Mr. Montse Rodríguez Escudero

Advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht | De Clercq Advocaten Notariaat

Montse studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 1996 is zij werkzaam als advocaat en heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Ze heeft de Postacademische leergang Arbeidsrecht afgerond en een mediation opleiding gevolgd. Montse adviseert zowel ondernemingsraden als bestuurders op het brede vlak van het medezeggenschapsrecht. Zij houdt zich in dat kader veel bezig met herstructureringen, outsourcingstrajecten en aanpassing van arbeidsvoorwaarden.   

Mr. Janka Sintemaartensdijk 

Advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht |De Clercq Advocaten Notariaat

Na haar afstuderen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is Janka werkzaam in het arbeidsrecht en sinds 2008 als advocaat. Nadat Janka in 2011 de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA, Erasmus Universiteit) met succes heeft afgerond, heeft zij zich ook gespecialiseerd in medezeggenschapsrecht. Janka houdt zich graag bezig met verandertrajecten. Naast adviseren en procederen, deelt Janka haar kennis, op een vlotte en praktische wijze, met veel plezier door middel van het geven van (inhouse) workshops en cursussen.

 

Mr. Corinne Theloosen 

Trainer & adviseur medezeggenschap Stavoor 

Hands on, betrokken en met een frisse blik op de medezeggenschapspraktijk... Corinne helpt de OR concreet vooruit.  Als ervaren adviseur en trainer stelt zij het belang van eigen regie door de OR centraal. Want daarmee kun je echte resultaten behalen en bijdragen aan goede besluiten in de organisatie. Het OR-werk wordt op die manier vanzelf nog leuker. 

 

Ronald Borgts 

Managing Partner Eprom Advies 

Ronald is een van de twee directeuren van Eprom organisatieadvies, een gespecialiseerd HR-adviesbureau. Ronald’s loopbaan draait om de vraag hoe organisaties effectiever en efficiënter kunnen werken. Hoe kan een zodanige samenwerking worden afgesproken, met structuur, rollen/functies en processen, dat de doelen én werkplezier gerealiseerd worden? Ronald heeft bij allerlei ondernemingen projecten uitgevoerd, waarbij ICT ook vaak een rol speelde. Hij beschikt over een brede inhoudelijke basis, opgedaan bij twee grote adviesbureaus, als zelfstandige en nu als mede-eigenaar van Eprom.