Pacelle van Goethem

Schrijver, Coach & Spreker op het gebied van Overtuigen en Invloed

Pacelle van Goethem is onderzoeker, schrijver en Nederlands meest gevraagde spreker op het gebied van overtuigen, stem en invloed. Ze traint de top van politiek en bedrijfsleven in overtuigen. Ze ontwikkelde een methode om je charisma en persoonlijke overtuigingskracht direct te vergroten en de best practices van overtuigen en beïnvloedingspsychologie te leren kennen.

Michael Oskam

Trainer & organisatieadviseur, adviseur medezeggenschap 

Michael is organisatiepsycholoog die ruim 10 jaar zijn eigen adviesbureau heeft. Als psycholoog richt hij zich altijd op de mensen en de interactie tussen mensen. Hij is adviseur en trainer en in vrijwel al zijn activiteiten maakt hij gebruik van (elementen van) Clean Language. Michael is analytisch sterk en weet zaken constructief kritisch en met humor te brengen.

Stef Soons

Trainer adviseur en bemiddelaar 

Stef is gespecialiseerd in het trainen van medezeggenschapsorganen. Stef laat de mens groeien en heeft de kwaliteit om middels ‘toegankelijke’ feedback mensen te inspireren tot het experimenteren met ander gedrag en daarmee veranderingen in gang te zetten en het verleiden om zich verder te ontwikkelen. Stef is de mede-bedenker van het Breinkoken en de Pi&E (persoonlijke inzetbaarheid en effectiviteit). Stef regelmatig blogs zowel over zijn persoonlijke ervaringen als tips en trucs voor mede-zeggenschap. Zijn streven is de mede-zeggenschap te professionaliseren binnen een totale organisatie waarbij de OR een stimulerende, regisserende en inhoudelijke rol moet spelen. 

Jaap Harmsen

Senior consultant, Pensioen Perspectief

Jaap Harmsen heeft een grote ervaring in het adviseren van ondernemingsraden m.b.t. pensioen. Daarnaast spreekt Jaap veel op OR congressen en geeft hij vaak workshops aan OR’n. Jaap weet de theorie goed naar de eigen praktijk van de OR te vertalen. Dat doet hij met een kwinkslag. Pensioen is niet saai, en bij Jaap al helemaal niet.

Esther Loorbach

Leiderschap ontwikkelaar | Strategisch Sparringpartner | Strengths Coach

Esther Loorbach heeft 20 jaar als directeur gewerkt bij verschillende logistieke organisaties en heeft daarnaast veel kennis op gebied van leiderschap, verandermanagement en bedrijfskunde opgedaan. Vanuit het uitgangspunt dat juist de leiders in organisaties zo’n belangrijke rol hebben om medewerkers te laten ontplooien, leert ze ambitieuze managers en ondernemers om als echte leiders op te staan. Esther gelooft dat organisaties hun continuïteit alleen kunnen waarborgen als ze uitstekende leiders aan het roer hebben staan. Leiders die hun medewerkers inspireren, faciliteren en uitdagen. Haar coaching en training programma’s vinden hun fundament deels in StrengthFinder: ‘Iedereen heeft talent. 

JOhan Berends

OR-coach, Metamorfase

JOhan is een pragmatische bedrijfskundige met zijn eigen trainingsbureau Metamorfase. Hij heeft jarenlange ervaring in tal van ondernemingsraden in de profit en non-profit. Zijn aanpak is kort gezegd: gedegen Analyse, Methodisch weergeven, het Beeld compleet en dan een Visie verwoorden en die spectaculair Presenteren. Als OR-coach ontwikkelt JOhan zijn eigen materialen. Die zijn alle in de praktijk getoetst en worden veelvuldig toegepast door ondernemingsraden, HR en directies. Naast zijn training, coaching en advisering van ondernemingsraden is JOhan beheerder van het platform WORonline.

Eva van den Dungen

Visueel consultant, Babbels in beeld

Eva van den Dungen: actief, vrolijk, creatief en een aanpakker. Ze weet ingewikkelde vraagstukken om te toveren tot heldere beeldtaal. Eva slaat tekst plat in plaatjes en weet daarmee de kern te raken. Dit kan van toepassing zijn bij de doorontwikkeling van je bedrijf, het maken van visuele content voor je organisatie, kleine en grote vraagstukken. Of bij het maken van visuele notulen tijdens vergaderingen, trainingen en andere bijeenkomsten. Het op visuele wijze leiden of begeleiden van een bijeenkomst of vergadering is dé manier om de impact ervan te vergroten en te verlengen. Door het omzetten van inhoud naar creatieve werkvormen neemt Eva iedereen mee in een creatief proces. 

Dr. Louis Brackel RC

Managing Partner Lean Results & Lecturer Erasmus

Drs. Louis Brackel RC, CPCC heeft Bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een aantal jaar later de Postdoctorale Controllers opleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam als Registercontroller afgerond. Louis is Master Black Belt in Lean, Professional Scrum Master en gecertificeerd coach. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring als financieel manager, management consultant, coach, programma- en projectmanager op het gebied van Performance Management en Continu Verbeteren.

Saskia Reijnen

Senior adviseur en procesbegeleider

Saskia Reijnen is al meer dan 15 jaar werkzaam als senior-adviseur en procesbegeleider voor ondernemingsraden in de zorg. Zij schrijft over belangrijke thema’s zoals zelforganisatie, leiderschap en de veranderende rol van de OR zelf. Daarnaast is zij auteur van het boek ‘invloed op zelfsturing’ (Vakmedianet, 2015) Het afgelopen jaar deed zij onderzoek naar de ontwikkeling van leiderschap in de wijkteams Zij werkt sinds 2011 vanuit haar eigen bureau, pinq.

Mark Capel

Directeur/trainer/adviseur TRAINIAC

Mark Capel is directeur van TRAINIAC en trainer/adviseur medezeggenschap en arbeidsverhoudingen. TRAINIAC is gespecialiseerd in het verhogen van de toegevoegde waarde van ondernemingsraden voor organisatie en werknemers. Mark is een veel gevraagd spreker, hij publiceert regelmatig in de bekendere vakbladen en is columnist voor ORnet.nl.

Hans van den Hurk

Van den Hurk Advies

Hans van den Hurk is een gezaghebbend deskundige op het terrein van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Hij publiceert geregeld in OR-magazine en is de auteur van diverse boeken over medezeggenschap en arbeidsverhoudingen.

Renie Rieffe

Opleider, adviseur en begeleider van medezeggenschappers

Renie Rieffe is een dynamische en energieke OR-opleider met veel aandacht voor de communicatie in OR, met achterban en bestuurder en dat al bijna 30 jaar. Door specialistische kennis op het Arbo-gebied en gezondheidszorg maar verder ook van alle markten thuis breed inzetbaar voor opleiding en coaching van medezeggenschapsorganen zoals de OR en PVT. Van basiscursus tot advies over ingewikkelde besluiten. Renie biedt de raad met humor en afwisseling in werkvormen meer kennis, hulp bij het ontwikkelen van een eigen OR-visie en het vergroten van OR-vaardigheden. 

Kim van den Nieuwenhuijzen

Trainer AVK Training & Coaching

Kim van den Nieuwenhuijzen is als trainer en consultant dagelijks bezig met het inspireren en motiveren van mensen, en het verbeteren van organisaties. Kim weet je op een enthousiaste wijze mee te nemen in de wereld die Lean heet. Als je eenmaal anders gaat denken is er geen weg meer terug!

Renate Vink-Dijkstra

Advocaat De Clercq Advocaten Notariaat

Renate Vink-Dijkstra is een gedreven en enthousiaste advocaat met een groot hart voor medezeggenschap. Samen met haar cliënten probeert ze vanuit menselijk en praktisch oogpunt steeds de beste oplossing te bereiken. Samenwerking, de-escalatie en een praktische aanpak kenmerken de werkwijze van Renate. Het delen van kennis hoort daar ook bij.

Geraldo Kumeling

Trainer, adviseur Medezeggenschap tri-plus

Geraldo Kumeling is trainer/adviseur medezeggenschap. Hij adviseert organisaties bij de vertaling van strategie naar gezonde arbeidsverhoudingen. Hij begeleidt ondernemingsraden bij het versterken van de samenwerking en het realiseren van een meerwaarde voor de organisatie. Geraldo heeft vele jaren ervaring op het gebied van medezeggenschap en werknemersparticipatie. Hij is mede-auteur van de boeken “Help, ik heb een OR” en “Invloed op besluitvorming”.

Norbert Laane

Adviseur Medezeggenschap, advocaat

Norbert is adviseur medezeggenschap en advocaat. Hij helpt de or het doel te bereiken. Norbert wordt door or’s gevraagd te adviseren vanwege de combinatie van zijn persoonlijkheid en zijn ervaring. Zowel de organisatorische kant van een onderneming, als de personele kant hebben zijn belangstelling. Norbert helpt or’s graag bij verbetering van de bedrijfsorganisatie. Of bij instemmingsrecht, reorganisatie, strategie, adviesrecht en onderhandelingen.

Sophia Geelkerken

Senior beleidsmedewerker, SER

Sophia Geelkerken is senior beleidsmedewerker bij de Sociaal-Economische Raad, gespecialiseerd in medezeggenschap en secretaris van de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). De CBM stimuleert dat in ondernemingen medezeggenschap plaatsvindt en bevordert de kwaliteit daarvan. Zo is er voorlichtingsmateriaal, worden leden van ondernemingsraden (OR) aangemoedigd om goede scholing te volgen en bereidt de CBM de SER-adviezen over medezeggenschap voor

Annejet Balm

Advocaat, Lexence

Annejet Balm is arbeidsrechtadvocaat bij Lexence. Zij procedeert en adviseert op alle belangrijke gebieden van het arbeidsrecht, waaronder het individueel en collectief ontslagrecht, medezeggenschap, reorganisaties en overgang van onderneming. Zij is gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheid, uitzend- en detacheringsconstructies alsmede privacy op de werkvloer.