1.6 De andere kant van de tafel:  beloningsbeleid door de ogen van de werkgever. 

 
Als ondernemingsraad word je vaak geconfronteerd, of misschien wel verrast, door een adviesaanvraag of instemmingsverzoek waar een nieuw functiehuis wordt voorgesteld of veranderingen in het beloningsbeleid. Waar komt zoiets vandaan, wat zijn de beweegredenen van de directie? Hoe loopt een traject waarin het functiehuis wordt aangepast? Wat zijn overwegingen achter een voorstel voor aanpassing van het beloningsbeleid? Wij denken dat wederzijds begrip tussen directie en OR kan helpen om tot een goed besluit te komen. Graag vertellen we aan de hand van voorbeelden uit de praktijk hoe dit in zijn werk gaat. Als bonus presenteren we de resultaten van ons onderzoek naar de ambtelijk secretaris: wie is dat en hoe zit het met de beloning? 
 
De deelnemers weten na afloop:  

  1. Welke overwegingen aan werkgeverskant spelen een rol bij de aanpassing van  beloningsbeleid? 

  2. Hoe maak je op verantwoorde wijze aanpassingen in een functiehuis? 

  3. Bonus: hoe wordt een ambtelijk secretaris betaald? 

Spreker: 

Ronald Borgts