Bent u OR-lid binnen een internationaal bedrijf? Dan heeft de OR niet alleen te maken met de Nederlandse ondernemer maar ook met internationale stakeholders, die vaak meer te zeggen hebben dan deze Nederlandse ondernemer. En als uw bedrijf opeens onderdeel wordt van een internationaal bedrijf, lopen uw OR-belangen niet altijd parallel met de daar reeds bestaande OR-en, In deze workshop staan Alain en Julien van Pallas Advocaten stil bij de verschillende stakeholders binnen internationale bedrijven. Er wordt gekeken hoe de OR praktisch kan omgaan met deze (internationale) stakeholders, waarbij niet alleen maar wordt gekeken naar de WOR, maar met name ook naar strategie en communicatie.

Centrale leerdoelen sessie:

 • De rol van een Nederlandse OR binnen een internationaal bedrijf (met zeggenschap in het buitenland; o.a. mede-ondernemerschap, vereenzelviging en rol van de Nederlandse bestuurder) 
 • Veranderende rol van bestaande OR na fusies met/overnames door een internationaal bedrijf (bijvoorbeeld opgaan in OR van fusiepartner, belangenconflict met OR van fusiepartner)
 • Praktische handvatten hoe om te gaan met advies- en instemmingstrajecten binnen een internationaal bedrijf (met zeggenschap in het buitenland)  

 

Sprekers: 

Alain Camonier, Advocaat/Partner, Pallas Advocaten

 

 

 

Julien Blok, Advocaat, Pallas Advocaten

 


 

4.4 Werkgeluk hoog op de or-agenda   

Werkgeluk is hip, hot and happening…..en terecht!

Uit onderzoek blijkt dat werkgeluk voor een groot deel te beïnvloeden is. Naast de 50% die wordt bepaald door erfelijke aanleg, blijken ook de omstandigheden waarin je verkeert (10%) en bewust gedrag wat je zelf kan beïnvloeden (40%) van invloed. We hebben dus een behoorlijke invloed op het eigen werkgeluk en dat van anderen.

Investeren in werkgeluk loont. Niet alleen voor de werknemer, maar ook voor de organisatie:  twee keer meer omzet, vier keer meer winst, twee keer productievere medewerkers, medewerkers langer in dienst en 2/3 x minder vaak ziek.

Werkgeluk moet dus wel hoog op de agenda staan, zeker óók op die van de or. In deze sessie hoor je alles over werkgeluk, wat je er als or aan kunt bijdragen, en hoe je ervoor zorgt dat het hoog op de agenda van de bestuurder komt. 

Deze sessie is een samenwerking van Stef Soons en de Fontys Hoge School innovatie Werkgeluk.  

 

 

4.5 Inclusief werkgeverschap en de rol van de OR 

Hoe maak je de arbeidsorganisatie tijdens een pandemie/crisis zo dat iedereen zich welkom voelt en optimaal de eigen bijdrage kan leveren? Hoe realiseer je inclusie wanneer medewerkers meer op afstand van elkaar gaan werken, en digitalisering een vogelvlucht neemt? Welke rol kan de OR hierin nemen?

Inclusie is momenteel een veelbesproken en vaak beladen onderwerp. Maar het is geen modegril: het gaat over het realiseren van een diverse, wendbare en duurzame organisatie waar het bovendien goed werken is. In de workshop onderzoeken we de eigen beelden en (voor)oordelen bij inclusie en hoe de OR inclusie kan agenderen, via een stappenplan. Je krijgt 5 tips om direct mee aan de slag te gaan.
 

Centrale leerdoelen sessie:

 • Eigen beelden en (voor)oordelen bij inclusie
 • Hoe inclusief je eigenlijk zelf bent
 • Hoe de OR met een stappenplan inclusie kan agenderen en welke resultaten daar mee dan beoogd worden.
Spreker:
Isaäk Mol is adviseur en trainer bij Komeet - training, coaching en advies
 

 

4.6 Bouw een bevlogen team  

De bevlogenheid van individuele OR-leden is vaak groot. Echter, de kwaliteit van samenwerking binnen de OR is de enige sleutel tot een bevlogen en succesvol team. Deze workshop gaat over het vergroten van eigenaarschap en leiderschap van OR-leden zelf zodat je als team meer resultaten kunt behalen en je toegevoegde waarde kunt laten zien. Mooie woorden trouwens ‘eigenaarschap’ en ‘leiderschap’ en we praten er graag over. Maar welke aspecten spelen daarbij een belangrijke rol en waar heb je nu wel en geen invloed op? En ‘last but not least ‘, wat is de invloed van ‘vertrouwen’ en ‘zelfwaardering’? 

Op inspirerende wijze wordt duidelijk gemaakt: 

 • Hoe je bevlogenheid op teamniveau kunt bevorderen en wat de invloed van vertrouwen daarbij is 
 • Hoe je eigenaarschap & leiderschap van OR-leden kunt stimuleren en welke aspecten daarbij een rol spelen 
 • Op welke wijze je meer concrete resultaten als team kunt behalen  
   

Spreker:
Saskia Reijnen


 

 

4.7 De rol van de OR bij de wijziging van arbeidsvoorwaarden

In de huidige crisistijd zijn veranderingen aan de orde van de dag. Ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden, met mogelijk ingrijpende gevolgen, zoals in verband met (tijdelijke) loonoffers die worden gevraagd. Maar ook de “nieuwe” manier van (thuis)werken, kan gevolgen hebben voor arbeidsvoorwaarden. Wij bespreken graag op (welke) proactieve wijze, de OR hierbij een rol kan spelen. 

De deelnemers weten na afloop:  

 • Op welke wijze de OR (tijdig) betrokken kan zijn en invloed kan uitoefenen bij de wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • Hoe een afweging moet worden gemaakt tussen de  verschillende belangen, die een rol spelen bij wijziging van arbeidsvoorwaarden 
 • Onder welke voorwaarden en omstandigheden werkgevers arbeidsvoorwaarden kunnen aanpassen

 

Sprekers:
Mr. Montse Rodríguez Escudero 

 

 

 

 

Mr. Janka Sintemaartensdijk