3.3 Pensioenactualiteiten: impact op de werknemer en invloed van de OR  

De workshop behandelt de actualiteiten met betrekking tot “pensioen” zoals het pensioenakkoord. Wat is de stand van zaken en hoe kan de OR daarop inspelen? Veel middelloonregelingen worden omgezet in beschikbare premieregelingen. Waar moet de OR dan opletten? 

En als je al een beschikbare premieregeling hebt? Hoe staat het dan anno 2020 met de keuzes én de kosten op de pensioendatum? Tenslotte komt ook pensioenrechtspraak aan de orde. Welke uitspraken zijn relevant voor de OR

Centrale leerdoelen sessie:

  • Wat zijn de belangrijkste pensioenwijzigingen?
  • Wat is de impact op mijn pensioen?
  • Welke invloed heeft de OR bij pensioenwijzigingen? 
Spreker:
Jaap Harmsen, Senior consultant, Pensioen Perspectief