3.3 Pensioenactualiteiten: impact op de werknemer en invloed van de OR  

De workshop behandelt de actualiteiten met betrekking tot “pensioen” zoals het pensioenakkoord. Wat is de stand van zaken en hoe kan de OR daarop inspelen? Veel middelloonregelingen worden omgezet in beschikbare premieregelingen. Waar moet de OR dan opletten? 

En als je al een beschikbare premieregeling hebt? Hoe staat het dan anno 2020 met de keuzes én de kosten op de pensioendatum? Tenslotte komt ook pensioenrechtspraak aan de orde. Welke uitspraken zijn relevant voor de OR

Centrale leerdoelen sessie:

 • Wat zijn de belangrijkste pensioenwijzigingen?
 • Wat is de impact op mijn pensioen?
 • Welke invloed heeft de OR bij pensioenwijzigingen? 
Spreker:
Jaap Harmsen, Senior consultant, Pensioen Perspectief
 

 

3.4 OR-bijdragen aan een kansrijke strategie.  

Een verstandige organisatie betrekt zijn onderne-mingsraad bij het proces van strategievorming. De OR kan er hierbij zorgen dat werknemersbelangen voldoende aandacht krijgen en dat blinde vlekken, arrogantie en gebrek aan realiteitszin vermeden worden. Door een pro-actieve rol en aanvullende perspectieven kan de OR zorgen voor toegevoegde waarde

Centrale leerdoelen sessie:

 • Welke zaken verdienen OR-aandacht bij de strategievorming van de organisatie?
 • Hoe kan de OR ervoor zorgen dat de OR- visie herkenbaar is in de vastgestelde strategie?
 • Hoe kan de OR haar uitgangspunten en aannamen bij de Strategievorming toetsen en eventueel zorgen voor strategie-aanpassing?
Spreker:
Dr. Job Hoogendoorn, partner Erasmus OR Centre.
 

 

3.5 Meer structuur en drama, alstublieft! 

Bent u die veel te hard werkende voorzitter? Blijven discussies vaak te vlak en braaf? Zijn altijd dezelfde hardschreeuwers aan het woord? En hoe besluitvaardig bent u eigenlijk als OR-team? Na afloop hebt u dé technieken en tips om uw vergaderingen voortaan boeiender, effectiever en daadkrachtiger te maken 


Na deze sessie weet u: 

 • Hoe je iedereen actief betrokken houdt 
 • Hoe je voorkomt dat discussies te braaf, te politiek correct en saai blijven  
 • Op welke wijze je daadkracht kunt vergroten
Spreker:
Rob de Haas,  Eigenaar Orange Field 
 

 

3.6 Inclusief werkgeverschap en de rol van de OR 

Hoe maak je de arbeidsorganisatie tijdens een pandemie/crisis zo dat iedereen zich welkom voelt en optimaal de eigen bijdrage kan leveren? Hoe realiseer je inclusie wanneer medewerkers meer op afstand van elkaar gaan werken, en digitalisering een vogelvlucht neemt? Welke rol kan de OR hierin nemen?

Inclusie is momenteel een veelbesproken en vaak beladen onderwerp. Maar het is geen modegril: het gaat over het realiseren van een diverse, wendbare en duurzame organisatie waar het bovendien goed werken is. In de workshop onderzoeken we de eigen beelden en (voor)oordelen bij inclusie en hoe de OR inclusie kan agenderen, via een stappenplan. Je krijgt 5 tips om direct mee aan de slag te gaan.
 

Centrale leerdoelen sessie:

 • Eigen beelden en (voor)oordelen bij inclusie
 • Hoe inclusief je eigenlijk zelf bent
 • Hoe de OR met een stappenplan inclusie kan agenderen en welke resultaten daar mee dan beoogd worden.
Spreker:
Isaäk Mol is adviseur en trainer bij Komeet - training, coaching en advies
 

 

3.7 Bouw een bevlogen team  

De bevlogenheid van individuele OR-leden is vaak groot. Echter, de kwaliteit van samenwerking binnen de OR is de enige sleutel tot een bevlogen en succesvol team. Deze workshop gaat over het vergroten van eigenaarschap en leiderschap van OR-leden zelf zodat je als team meer resultaten kunt behalen en je toegevoegde waarde kunt laten zien. Mooie woorden trouwens ‘eigenaarschap’ en ‘leiderschap’ en we praten er graag over. Maar welke aspecten spelen daarbij een belangrijke rol en waar heb je nu wel en geen invloed op? En ‘last but not least ‘, wat is de invloed van ‘vertrouwen’ en ‘zelfwaardering’? 

Op inspirerende wijze wordt duidelijk gemaakt: 

 • Hoe je bevlogenheid op teamniveau kunt bevorderen en wat de invloed van vertrouwen daarbij is 
 • Hoe je eigenaarschap & leiderschap van OR-leden kunt stimuleren en welke aspecten daarbij een rol spelen 
 • Op welke wijze je meer concrete resultaten als team kunt behalen  
Spreker:
Saskia Reijnen, senior adviseur & proces begeleider