2.4 Creatieve en innovatieve brainstorm technieken


Vergaderingen kunnen soms oeverloos duren en leveren niet altijd de nieuwe ideeën of adviezen op die je hoopte. Gelukkig zijn er diverse innovatieve en creatieve methoden ontwikkeld om op andere manieren tot nieuwe ideeën en invalshoeken te komen. In deze workshop maak je kennis met drie methodes die je direct ook in je eigen praktijk kunt toepassen.

Leerdoelen

  • Je maakt kennis met diverse innovatieve brainstormtechnieken
  • Je gaat aan de slag met een actueel vraagstuk en je oefent direct hands-on een techniek
  • Je kunt na afloop een vraagstuk op een creatieve manier benaderen en vanuit verschillende perspectieven belichten

 

Spreker: 

Tineke Visser, ondernemingsraad trainer/adviseur

2.5 Pensioenakkoord, OR let op de belangen van uw achterban! 

De essentie van pensioen is geld opzij zetten voor een adequate oude dag. De mogelijkheden die de werkgever biedt moeten ook duidelijk zijn voor de OR en de achterban. Want zowel de inhoud als de uitvoering gaat door het nieuwe pensioenakkoord wijzigen. Voor veel ondernemingsraden betekent dit dat ze (via het instemmingsrecht) met de werkgever nieuwe afspraken moeten maken. Een grote verantwoordelijkheid.  
 
Tijdens deze workshop gaan we vanuit het Pensioenakkoord nader in op de begrippen visie, kennis, inzicht en vaardigheden. Deze begrippen spelen een grote rol bij het inkleuren van je verantwoordelijkheid als OR. 
Wat vind je als individu belangrijk? Wat vindt de OR belangrijk en hoe formuleer je de juiste vragen aan de bestuurder, zodat je je verantwoordelijkheid zo goed mogelijk kunt nemen?! 

Centrale leerdoelen: 

  • Creëren van een gezamenlijke visie over de consequenties van het Pensioenakkoord   
  • Helder formuleren van de belangrijkste vraagstukken rondom het Pensioenakkoord 
  • Inzicht in het proces en de invloed van de OR in de verschillende fases van het besluitvormingsproces 

Handreiking: Na afloop van de workshop ontvangen alle deelnemers via e-mail een checklist met daarop de 7 belangrijkste stappen voor de OR in de transitie naar het nieuwe pensioensysteem. De handreiking wordt ondersteund met een videoblog. 

 

Sprekers: 

Pascal Wegman, Hallo OR

 

Frank Verschuren, Hallo OR

 

2.6 Reorganisatie of herstructurering en de rol van de OR

Veel ondernemingen worden vroeg of laat geconfronteerd met de situatie dat moet worden ingegrepen zodat de onderneming weer gezond wordt én blijft. Een reorganisatie of herstructurering is één van de mogelijkheden om dit te bereiken. De OR speelt daarbij een belangrijke rol. Hij let niet alleen op de consequenties voor de medewerkers, maar ook op de continuïteit van de organisatie. Onze specialisten hebben ruime ervaring met deze trajecten. Zij delen hun kennis en ervaring graag met u tijdens deze workshop.

De deelnemers weten na afloop: 
1.    Op welke wijze de OR in een vroeg stadium betrokken kan worden bij het opstellen van de plannen 
2.    Aan welke eisen de adviesaanvraag en het sociaal plan moeten voldoen
3.    Hoe de communicatie goed en constructief blijft, ook tijdens een langdurig en intensief traject

 

Sprekers: 

Mr. Renée Huijsmans, advocaat De Clercq Advocaten Notariaat
 

 

Mr. Rick van Herk, advocaat De Clercq Advocaten Notariaat